Vefur Al˛ingis Senda tˆlvupÛst til Siv Vefur FramsÛknarflokksins Ganga Ì flokkinn VefslÛir fiingm·l LÌf og starf ¡lit DagbÛkin Greinar og rÊur Pistlar Myndir
  prentvæn útgáfa

  Breytingartillaga um að ráðherrar séu ekki þingmenn á sama tíma


  23/09/2010

  Hér er br.till. sem ég er fyrsti flutningsmaður að um að ráðherra séu ekki þingmenn samhliða ráðherradómi.

  138. löggjafarþing 2009-2010.
  Þskj. 1513 - 705. mál.
  Breytingartillaga


  við till. til þál. um viðbrögð Alþingis við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 2010 [í skýrslu á þskj. 1501].


  Frá Siv Friðleifsdóttur, Pétri H. Blöndal, Höskuldi Þórhallssyni,

  Eygló Harðardóttur og Valgerði Bjarnadóttur.


  Eftirfarandi breyting verði á tillögugreininni:
  Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Skilið verði betur á milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds, m.a. með því að ráðherrar gegni ekki þingmennsku samhliða ráðherradómi.


  Greinargerð.

  Lagt er til að við 2. mgr. tillögugreinarinnar bætist nýr málsliður þess efnis að skilin milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds verði skerpt, m.a. með því að ráðherrar gegni ekki þingmennsku samhliða ráðherradómi. Fyrsti flutningsmaður tillögunnar lagði fram frumvarp um þetta efni árið 1995 á 120. löggjafarþingi. Síðan þá hefur fyrsti flutningsmaður flutt málið margoft ásamt ýmsum meðflutningsmönnum.
  Við breytingu á þingsetu ráðherra þyrfti jafnframt að huga að stöðu og styrk stjórnarandstöðunnar á Alþingi.