Vefur Al˛ingis Senda tˆlvupÛst til Siv Vefur FramsÛknarflokksins Ganga Ì flokkinn VefslÛir fiingm·l LÌf og starf ¡lit DagbÛkin Greinar og rÊur Pistlar Myndir
  Brev fra Island

  25/07/2010

  Hér er grein mín sem birtist í Sosialurin í Færeyjum 26.07.2010:

  Brev fra Island

  Turbulente tider for naboene i vest

  Vi, deres nærmeste naboer i nordvest, har vært gjennom turbulente tider i det siste. Vi har hatt katastrofer både i vårt lands vulkanske natur og i infrastrukturen, en økonomisk kollaps i form av bankkrisen. Vi har et ordtak på islandsk som er skreddersydd for slike tilstander: "Það skiptast á skin og skúrir"- kort oversatt : Det skifter med sol og regn.

  Aske og lava

  Først om naturkatastrofen. Den 20. mars begynte et relativt lite vulkanutbrudd på Fimmvörðuháls på sørkysten av Island og det varte i 3 uker. Rødglødende lava flommet nedover åsene, fulgt av noen moderate askeskyer. Mange Islendinger og turister reiste dit for å se det "beskjedne" utbruddet, så vi kalte det "ferðamannagos", et turistutbrudd. Den 14. april, knapt en uke etter at dette utbruddet var sluknet, ble det mer alvor da et større utbrudd startet i Eyjafjallajökull, og nå sprutet det opp mye lava og enorme mengder aske i 5 uker. Drønnene fra vulkanen kunne høres over store deler av sörkyste. Asken som kom opp i løpet av disse 5 ukene beregnes til å være 250-300 millioner tonn og halvparten av den kom opp de første 3 dagene, dvs. 750 tonn pr. sekund. En uke senere var det blitt til 75 tonn pr. sekund. Denne store askemengden lammet flytraffiken i store deler av Europa 6 dager i april og skapte også problemer for flytraffiken i mai måned, s.s. hos Atlantic Airways i Færøyene. Mest aske falt det i de fruktbare landbruksområdet nærmest vulkanen, men mindre i Reykjavíkområdet. Nå er det omkring 30 meter askelag på isbreen som fyker hit og dit. Færöyinger fikk også oppleve asken i nærkontakt , det så jeg på bilder som min venn, Hallstein Sigurðsson, sendte meg av sin bil dekket med askestøv i Torshavn. Heldigvis har de siste utbruddene i Eyjafjallajøkull vært med nær 200 års mellomrom!

  You tube hjelper

  På grunn av naturkatastrofen kom Island ettertrykkelig på kartet i internasjonale massemedier. Turister avbestilte i stor stil sine planlagte reiser til Island. For å forhindre at også turistbransjen kollapset satte vi i gang med en kampanje som vi kalte "Inspired by Iceland" -, den ble kjørt på You tube og alle Islendinger ble oppfordret til å sende den til sine utenlandske venner. Sammen med all medieomtalen ble nå Island plassert på turistkartet igjen, og i juní kom det 54.000 turister hit, omtrent like mange som i juni forrige år.

  Isbjørn i Reykjavik?

  Over til katastrofen i bankene. Fra oktober 2008, da alle de 3 store islandske bankene kollapset, har det vært turbulent i det islandske samfunn. Island fikk etter bankkollapsen lån fra diverse land, og jeg vil gjerne få si stor takk til Færøyingene som vedtok i Lagtinget å låne Island 300 millioner danske kroner og det uten betingelse for en løsning av den såkalte Icesavesaken. Lånekontrakten ble underskrevet i Torshavn 23.3. 2009. På grunn av disse unntakstilstander hadde vi parlamentarisk valg i april 2009, 2 år før det vanligvis skulle avholdes. Resultatet av dette valget ble den største fornyelse av parlamentarikere vi noen gang har hatt. 43% nye representanter tok sete på Althinget . Kvinner gjorde god fremgang og fikk samme resultat, sagt med tall 43% av tingsetene, og det har aldri vært flere kvinner på Alþingi. For 2 måneder siden, den 29. mai, var det kommunevalg. Der ble det også stor fornyelse. I hovedstaden Reykjavík fikk et nytt parti, Besti flokkurinn, flest stemmer med 35% av velgerne bak seg. Lederen, Jón Gnarr (Gnarr er forkortelse for Gunnar), en populær skuespiller og standup-komiker, har ikke deltatt i politikk før. Partiets politiske budskap var uklart og ble presentert med morsomme vitser og slogans som f.eks.: - Vi vil gjøre allt for alle, og: -Vi vil ha en isbjørn i husdyrparken. Besti flokkurinn har nå dannet majoritet i Reykjavíks bystyre med Samfylkingin (Sosialdemokratene). Jón Gnarr er Reykjavíks borgermester. Isbjørnen er ikke kommet, men kommer tid, kommer råd. I disse dager inviterer bystyret til "badevake" i Reykjaviks største utebasseng, Laugardalslaug. Det er fryd og gammen hele natten, og ungdommen stortrives. Hvor lenge vi kan fryde oss, er en annen sak. På Akureyri, "hovedstaden" på Islands nordkyst, fikk en liste som tilhører ikke de etablerte partiene, Listi fólksins, ren majoritet, 6 medlemmer av 11 i bystyret. Dette er første gang fra 1930, da nåværende valgordning kom, at en liste vinner ren majoritet på Akureyri. Resultatet i kommunevalget viser generelt at den islandske befolkning er utilfreds med de gamle etablerte partiene og mener de må ta skyld for det økonomiske uføre, også hvordan de "nye" styresmaktene har holdt i trådene etter bankraset. I disse ulvetider er det derfor fritt frem for alternative partier. Mange tenker politisk som så: "Alt er bedre enn det som var". Hvor en slik tankegang fører oss vil fremtiden vise.


  Opp og ned med EU

  Siste sommer vedtok Alþingi med knapp majoritet å søke om medlemskap i EU. Jeg stemte ja til ansøkning og mener at vi må få se hvilket forhandlingresultat vi får, og så holde folkeavstemning om det. EU er et meget omstridt tema på Island. Undersökelser i de siste år viser at folk har vært positive til å søke om medlemskap. I februar 2003 var det 64,2% støtte for å søke om medlemskap, i august 2007 var det 58,6% og i august 2008 var det 58%. Minst støtte til ansøkning var i februar 2006, men til og med da var det 50,5% støtte, en liten overvekt. Nyeste tall viser helt annent bilde. Nå i juni sier 58% at de vil at Island skal dra sin EU ansökning tilbake, men 24% er i mot det. Støtte til fullt medlemskap har vokst fra året 2000 på Island og var høyest i august 2002 da 51,7% var positive til medlemskap. Generelt kan man si at støtte til fullt medlemskap har dalt etter at Icesavesaken boblet opp, men den er en strid som Island har hatt med England og Holland om tilbakebetalinger av garantier tilknyttet til bankraset. I august 2008 like før bankene gikk overende, var 48,8% positive til medlemskap, 32,4% negative og 18,8% hverken for eller mot. I det siste har motstanden vokst jevnt og nå i juli viser Gallup at 24,5% er positive til fullt medlemskap, 60% negative og 15,5% stiller seg nøytrale. Disse tallene speiler det faktum at Islendingene er mindre interessert i EU for øyeblikket. Vi forventer at EU-forhandlingene kan ta et par år og at resulatet da blir lagt frem for folkeavstemning.


  Havn og tunnel

  Transport er viktig for oss og vi setter stor pris på servisen hos Smyril-Line som seiler hver uke mellom Island og Færöyene. Den 20. juli tok vi i bruk en ny havn, Landeyjarhöfn, da bil- og passasjerfergen Herjólfur seilte sin förste tur fra Vestmannaøyene til Landeyjarhöfn utenfor Hvolsvöllur på sørkysten av Island . Før seilte Herjólfur mellom Vestmannaøyene og Þorlákshöfn på 2 timer og 45 minutter. Nå tar turen mellom Landeyjarhöfn og Vestmannaöyene kun 30 minutter. Buss-eller biltur fra Reykjavik til det nye havneleiet tar litt lengre tid, men overfarten til Vestmannaøyene er kortet betydelig ned. Jeg kan i denne sammenheng tilföye at lundefuglstammen i Vestmannaøyene har vært meget svak nå i 5 år på grunn av fødemangel i havet, det er lite sandsíli utenfor kysten. I september åpner vi en ny tunnel, Héðinsfjarðargöng, mellom Siglufjörður og Ólafsfjörður via Héðinsfjörður på nord-Island. Denne tunnel skal bli en ny pulsåre for den gamle "sildebyen" Siglufjörður og byene ved Eyjafjörður.

  Höyvik-avtalen

  Island og Færöyenes utenriksministre, Össur Skarphéðinsson og Jörgen Niclasen, holdt samrådsmøte i Høyvikrådet, i begynnelsen av juli i Torshavn. Höyvikrådet ble etablert med frihandelsavtalen mellom Færøyene og Island, Höyvikavtalen for 4 år siden. På dagsorden var det felles interesser som økt samarbeid mellom landene og EU og EFTA og økt samarbeid om helsetjeneste. Det ble undertegnet en kontrakt om samarbeid mellom utenriksdepartementene som bidrar til støtte og oppbygging av den færøyiske utenrikstjenesten. Höyvikavtalen er den mest omfattende frihandelsavtale som Island har inngått. Den omfatter ikke bare handel i tradisjonell forstand, men skal også bidra til økt samarbeid på områder som omfatter kultur, energi, miljø, helse, telekommunikasjon og turisme.

  Siv Friðleifsdóttir,
  Medlem av Alþingi på Island og Framsóknarflokkurinn(Senterpartiet)