Vefur Al˛ingis Senda tˆlvupÛst til Siv Vefur FramsÛknarflokksins Ganga Ì flokkinn VefslÛir fiingm·l LÌf og starf ¡lit DagbÛkin Greinar og rÊur Pistlar Myndir
  Grönlands flagg först på plass

  16/06/2010

  Þessi grein birtist í Grönlandsposten 16/07/2010

  Grönlands flagg först på plass

  De vestnordiske landene har vakre flagg. Disse flaggene pryder tingsalene der de folkevalgte representanter tar store beslutninger om nasjonenes ve og vel. Hva forteller historien oss om flaggenes vei inn i tingsalene?

  Hvert lands flagg har sin egen historie å vise til. De ble heist i tingsalene til forskjellig tid, og her var Grønland med sitt gode flagg Erfalasorpu først ute. Både Landstinget´s Bureau og Jonathan Motzfeldt, tidligere landsstyreformand og formand for Landstinget har gitt meg informasjon om hvordan historien var.
  I fölge den så var det Landstinget´s formandsskab som vedtok at flagget skulle hejses i Landstingssalen. Så var det foreningen "Erfalasorput" som afleverte flagget til daværende formand for det daværende Landsting og Landsstyre den 25. september 1988. Flaget "Erfalasorput" har siden da hengt oppe til pryd og stolt i den grønlandske tingsalen Inatsisartut i Nuuk.


  Så var det Islands tur til å plassere sitt flagg Þjóðfáninn i Altingssalen i Reykjavik. Det skjedde først i oktober 2007. Forslaget om å plassere det islandske flagget i Altingssalen hadde vært frembragt tre ganger før forslaget fra Selvstendighetspartiets representant Guðmundur Hallvarðsson ble vedtatt den 17. mars 2007. 43 stemte ja, syv stemte blank, og ni var ikke tilstede. Jeg var en av dem som stemte ja. Nå synes vi alle at Þjóðfáninn er til stor pryd, og vi kan ikke tenke oss tingsalen uten flagg.

  Siden var det Færøyene. Den 19. januar 2010 ble det færøyiske flagget Merkið for første gang synlig i Løgtingssalen. De to Løgtingsmedlemmene Kári P. Højgaard og Kári á Rógvi tok initiativet til å få flagget i salen. De fremla forslaget Løgtingsmál nr. 10/2009 den 3. august 2009. Forslaget fikk majoritetsstøtte i Løgtingið den 8. oktober 2009 da elleve stemte ja, åtte stemte nei, og og fem stemte blank.

  Av disse opplysningene kan man se at det grønlandske flagget har lengre historie i tingsalen enn både det islandske og det færøyiske. Det grønlandske flagget har nå vært til pryd i tingsalen i snart 22 år, det islandske i snart 3 år, og det færøyiske i snart et halvt år. Det grønlandske folk kan være stolte av å ha vært banebrytende med plassering av flagg i tingsalen hos de vestnordiske land.

  Siv Friðleifsdóttir
  Alþingismaður á Íslandi
  (Altingsrepresentant, Island).
  E-post: siv@althingi.is