Vefur Al˛ingis Senda tˆlvupÛst til Siv Vefur FramsÛknarflokksins Ganga Ì flokkinn VefslÛir fiingm·l LÌf og starf ¡lit DagbÛkin Greinar og rÊur Pistlar Myndir
  Det flotte færøyiske flagget

  19/02/2010

  Grein eftir mig sem birtist í Sosialurinn i Færeyjum 19.02.2010.

  Den 19. januar, for akkurat en måned siden, var jeg så heldig å være tilstede da Løgtingið begynte sitt møte, i den anledning at Foreningen Norden i Færöyene inviterte meg til å holde to forelesninger i Norðurlandahúsið om bankraset på Island og kvinner i politik. Jeg sier heldig. Hvorfor? Jo, fordi den dagen var det flotte færøyiske flagget - Merkið - for første gang synlig i salen. Jeg syntes det så pent ut og passet så godt der inne. Selv om det færøyiske flagget var der for første gang, så føltes det som om det alltid hadde vært der, og at det kom til å være der for evig. Det var en høytidelig stund for meg å være tilstede. Løgtingsmedlemmene Kári P. Højgaard og Kári á Rógvi har æren av at flagget nå er på plass, for de tok initiativet til å få flagget i Løgtingssalen. De fremla sitt forslag, Løgtingsmál nr. 10/2009, den 3. august 2009. Forslaget fikk deretter majoritetsstøtte i Løgtingið den 8. oktober 2009, da elleve sa ja, åtte nei, og fem stemte blank. På Island har vi det islandske flagget - Þjóðfáninn - i Alþingi i Reykjavik. Mange tror at det islandske flagget har vært lenge i vår sal. Det er ikke slik. Flagget kom først etter at vi vedtok et forslag fra Guðmundur Hallvarðsson, parlamentariker fra Sjálfstæðisflokkurinn - de konservatives parti - og med han 30 andre parlamentarikere fra alle partiene på Alþingi. Da hadde forslaget vært frembragt tre ganger før. Det ble stemt over forslaget den 17. mars 2007, og 43 sa ja, syv stemte blank og ni var ikke tilstede. Jeg var en av dem som stemte ja. Flagget ble satt opp i salen høsten 2007. Nå synes vi alle at flagget er en stor pryd for Alþingi, og vi kan ikke tenke oss salen vår uten det. På Grønland har man også det grønlandske flagget- Erfalasorput - i Landstinget(Inatsisartut) i Nuuk. Jeg kunne ikke finne skriftlige kilder om hvordan det grønlandske flagget kom i deres sal, men ifølge opplysninger fra embetsmann Kent Fridberg så ble det grønlandske flagget valgt av Grønlands Landsting i februar 1985. Flagget ble for første gang heist offisielt på Grønlands nasjonaldag, den 21. juni 1985. Det sies at flagget har smykket Landstingssalen "like så lenge som Grønland har hatt sitt flagg". Ifølge Kent Fridberg så er det sannsynlig at flagget ble satt opp i salen enten den 21. juni 1985, eller før Landstingets første møte etter nasjonaldagen, det vil si før Landstingsårets start 3. fredag i september. Flaggets plassering i salen har ikke vært til avstemning, men det er mulig at beslutningen har vært tatt i Landstingets formannsskap. Av disse opplysningene kan man se at det grønlandske flagget har lengre historie i tingsalen enn både det islandske og det færøyiske. Når alt kommer til stykket har alle de vestnordiske land sitt flagg i tingsalen. Flaggene er til stor pryd i tingsalene, og vi kan være stolte over dem.

  Siv Friðleifsdóttir,
  alþingismaður á Íslandi.